Ekopraktik

Servis a podpora vychází z kvalitní a dlouhodobé péče o zákazníky. V průběhu implementace poskytujeme nejen rady týkající se zavedení ekonomického systému, ale klademe důraz i na kvalitní odborné zpracování ekonomických informací v návaznosti na zákon o účetnictví a ostatní zákony ČR. Systém je neustále legislativně aktualizován.

Po skončení implementace poskytujeme Hot-line, řešíme průběžně každodenní dotazy zákazníků. Pro okamžité zásahy využíváme vzdálené připojení, které nám umožňuje reagovat a pomoci okamžitě, bez ohledu na vzdálenost mezi námi a zákazníkem.

Poznatky získávané od našich zákazníků pečlivě soustřeďujeme a v návaznosti na to připravujeme nové verze ekonomického systému.

Ekonomický software Ekopraktik tak kontinuálně reaguje na požadavky a potřeby zákazníků. Příslušné programové úpravy jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách všem našim klientům.


© Ekonomické informační systémy, s. r. o., Tel.: +420 602 757 732, email: jzaviskova@seznam.cz Zpracování stránek: Pavel Krátký, Dalibor Pituch