Ekopraktik

Novinky v oblasti daní

Daň z příjmů právnických osob

 • snížení sazeb
  • 21 % pro rok 2008
  • 20 % pro rok 2009
  • 19 % pro rok 2010
   • zatraktivnění ČR pro investice obecně
   • stimul pro příliv zahraničních investic
   • zohlednění vlivu daňové konkurence
 • postupná reforma základu daně
  • zrušená limitovaná cena u osobních automobilů
  • zrušení odpisové skupiny 1 a
  • osobní automobily budou odpisovány po dobu 5 let
  • leasing u osobních automobilů 5 let u budov 30 let

Daň z příjmů fyzických osob

 • jediná sazba daně od roku 2008
  • 15 % v roce 2008
  • 12,5 % od roku 2009
 • stimuly :
  • omezení tendencí k daňovým únikům,
  • pozitivní vliv zejména na firmy, které zaměstnávají kvalifikované a vysoce placené zaměstnance
  • podpora ochoty podnikat
 • pro poplatníky uvedené v § 7 – příjmy z podnikání - uhrazené sociální a zdravotní pojištění nebude výdajem na dosažení a udržení příjmů
 • zrušeno společné zdanění manželů
 • zrušena max. hranice vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění 486 000,- Kč
 • maximální hranice vyměřovacího základu pro se upravuje na částku 48 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství – pro rok 2008 bude činit částku 1 034 880,- Kč
 • změna systému základu daně - superhrubý příjem - pro příjmy ze závislé činnosti
  Superhrubý příjem se vypočítá jako násobek hrubé mzdy x koeficient 1,35. Tato částka po odpočtu sociálního a zdravotního pojištění bude základem daně podle § 6.
 • zaměstnavatel může přispět na penzijní a životní pojištění pro zaměstnance pouze částkou 24 000,- ročně.
 • sjednocení sazby srážkové daně na 15 % v roce 2008 a další snížení sazby na 12,5 % v roce 2009

  Výše slev na dani a daňového zvýhodnění na děti


  Sleva naRok 2007MěsíčněRok 2008MěsíčněRok 2009Měsíčně
  - poplatníka (důchodce)7 200 Kč
  0 Kč
  60024 840 Kč
  24 840 Kč
  2 070
  2 070
  16 560 Kč
  16 560 Kč
  1 380
  1 380
  - druhého z manželů bez příjmů4 200 Kč24 840 Kč16 560 Kč1 380
  - poživatele část. invalidního důchodu1 500 Kč1252 520 Kč2102 520 Kč210
  - poživatele plného invalidního důchodu3 000 Kč2505 040 Kč4205 040 Kč420
  - držitele průkazu ZTP/P9 600 Kč80016 140 Kč1 34516 140 Kč1 345
  - studujícího2 400 Kč2004 020 Kč3354 020 Kč335
  Daňové zvýhodnění na dítě6 000 Kč50010 680 Kč89010 200 Kč850

 • zrušení minimálního základu daně
 • daňové výhody reformy pro důchodce
 • ekonomicky aktivní důchodci mohou využít možnosti uplatnění slevy na dani ve výši 24 840 Kč v roce 2008
 • přiznání slevy na dani znamená nezdaňování důchodů až do výše 364 tis. Kč ročně
 • daňové výhody tak může uplatnit až několik tisíc poživatelů starobního důchodu

Daň z přidané hodnoty

 • zvýšení snížené sazby z 5 % na 9 %

Zdanění majetku

 • obce budou mít možnost osvobodit zemědělské pozemky od daně z nemovitostí
 • obce budou moci zvýšit výnos daně z nemovitostí stanovením koeficientu
 • osvobození dědictví u II. skupiny od daně dědické
 • osvobození darů u I. a II. skupiny od daně darovací

Správa daní

 • zrušení registračních pokladen
 • rozšíření okruhů závazného posouzení

Všechny tyto legislativní změny budou do ekonomického informačního systému „EKOPRAKTIK“ budou promítnuty od 1.8.2008 a to jak do účetnictví, majetku, mezd.


© Ekonomické informační systémy, s. r. o., Tel.: +420 602 757 732, email: jzaviskova@seznam.cz Zpracování stránek: Pavel Krátký, Dalibor Pituch