Ekopraktik

Projekt Plánování slouží k plánování a následnému porovnání nákladů a výnosů se skutečností. Je také možno plánovat počet kusů jednotlivých skladních položek, které se používají pro výsledný sledovaný výrobek.

Plánovat je možno pro:
  • Zakázky
  • Činnosti
  • Útvary (např. soubor středisek, činností...)

Plánování je prováděno zápisem předpokládaných nákladů a výnosů do přehledných tabulek. Plánuje se buď za jednotlivé měsíce, nebo čtvrtletí.


© Ekonomické informační systémy, s. r. o., Tel.: +420 602 757 732, email: jzaviskova@seznam.cz Zpracování stránek: Pavel Krátký, Dalibor Pituch