Ekopraktik

Obsahuje objednávkový systém zásob a to od cizích dodavatelů a z vlastních skladů. Základním dokladem je objednávka zásob.

Objednávkový systém prací služeb – od cizích odběratelů a od vlastních středisek. Systém tvoří objednávka prací a služeb.


© Ekonomické informační systémy, s. r. o., Tel.: +420 602 757 732, email: jzaviskova@seznam.cz Zpracování stránek: Pavel Krátký, Dalibor Pituch