Ekopraktik

Implementace představuje instalaci software, správné nastavení parametrů systému, naplnění číselníků, naplnění počátečních stavů, přípravu požadovaných výstupních sestav a případně provedení uživatelských úprav na míru.

Po ukončení školení a implementace systému nastává jeho zkušební provoz s ostrými daty. Jeho cílem je ověřit správnost projektu a upevnit vědomosti získané na školení. Po zdárném průběhu zkušebního provozu a případném doladění systému přechází informační systém do režimu řádného provozu.

V rámci implementace systému je prováděno několik činností. Jedná se především o:
 1. Technickou instalaci
 2. Konverzi dat
 3. Zaškolení pracovníků
 4. Realizaci programových úprav
 5. Zavedení zkušebního provozu
 6. Dozor nad ostrým provozem
 7. Propojování ekonomického programu s ostatními informačními systémy
Fáze implementace:
 1. Konzultace návrhu systémového projektu s managementem společnosti a jeho finalizace včetně požadavků na manažerské výstupy
 2. Realizace programových úprav dle specifických požadavků uživatele
 3. Instalace a základní parametrizace informačního systému
 4. Navedení stávajících dat uživatele do informačního systému a jeho spuštění
 5. Zaškolení pracovníků uživatele při práci s ostrými daty pod dohledem naších pracovníků, doladění parametrů informačního systému v součinnosti s uživatelem
 6. Zkušební provoz systému s průběžným dohledem našich pracovníků ukončený měsíční závěrkou v rozsahu řádné roční závěrky

© Ekonomické informační systémy, s. r. o., Tel.: +420 602 757 732, email: jzaviskova@seznam.cz Zpracování stránek: Pavel Krátký, Dalibor Pituch