Ekopraktik

Ekonomický informační systém EKOPRAKTIK

Název modulu Lokální monoverze Lokální multiverze Síťová monoverze Síťová multiverze
Účetnictví 15 000,- 25 000,- 30 000,- 45 000,-
Skladové hospodářství 5 000,- 5 000,- 20 000,- 20 000,-
Mzdy 5 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,-
Dlouhodobý majetek 5 000,- 5 000,- 15 000,- 15 000,-
Celkem 30 000,- 40 000,- 80 000,- 95 000,-

  Monoverze - jeden subjekt
Multiverze - více subjektů

Firma nabízí prodej účetního software i na splátky dle dohody.

Účetní program je nabízen i ve formě „práva užívání“. Účetní jednotka pak platí smluvní měsíční pronájem, který se odvíjí od počtu užívaných modulů a výše obratu firmy. Výše pronájmu je sjednaná individuálně. Minimální měsíční částka činí 2.500,- Kč u firem do 10mil. ročního obratu. Za každých 10mil. ročního obratu se měsíční nájemné zvyšuje o 1.000,- Kč (u firem do 40mil. obratu). U firem nad 40mil. obratu se nájemné (při obratu nad 40mil.) dále zvyšuje o 500,- Kč měsíčně za každých 10mil. ročního obratu. Obrat se bere z předcházejícího účetního období. Při této formě je pak individuálně sjednávána i smlouva o údržbě a konzultaci.

Služby spojené s uvedením systému do užívání

Ceník služeb Kč/hod
Analýza 700,-
Instalace 650,-
Implementace - naplnění číselníků 650,-
Zaškolení uživatelů 600,-
Pomoc při zpracování měsíční závěrky 600,-
Programátorské práce - kopírování stávajících dat 600,-
Programové úpravy dle požadavků uživatele 800,-

Konzultace

Pracovní doba 8.00 až 17.00, mimo pracovní dobu příplatek 25%, práce v sobotu příplatek 50%, práce v neděli příplatek 100%.
(kalkuluje se každá započatá hodina)

Cena školení či konzultace je stanovena jako paušál plus vlastní kalkulace (hodinové sazby) a dopravné
školení - úvodní instalace, školení na testovací instalaci a neaktuálních datech 
konzultace - poradenská činnost na ostré verzi a řešení problematiky uživatele

Paušální poplatek za výjezd ke konzultaci: 500,-

  Standardní cena Smlouva o údržbě
Instalace, školení u uživatele 650,- 350,-
Konzultace u uživatele 750,- 480,-
Konzultace v prostorách firmy 500,- 300,-
Nadstandardní sestavy  900,- 550,-
Programátorské práce 900,- 550,-
Systémové práce 950,- 850,-
Analytická práce při vytváření EIS   900,-
Internet kontakt – paušál (plus pracnost) * 500,- 300,-
Ostatní kontakt – paušál (plus pracnost) ** 300,- 150,-

* přijmutí požadavku od uživatele prostřednictvím Internetu a jeho řešení
** přijmutí požadavku od uživatele systému poštou či osobně a jeho řešení

Uživatelská úprava systému - paušál 50 000,-
Dopravné 1 km 7,-
Okamžitý příjezd do 4 hodin (bez konz. práce) 3 800,-
Okamžitý příjezd do 12 hodin (bez konz. práce) 2 500,-
Okamžitý příjezd do 24 hodin (bez konz. práce) 2 000,-

Doprovodné služby

Implementace I
jednoduchá analýza (2dny) a následná 3 denní implementace
20 000,- (dopravné 7,- Kč/km)
Implementace II
střední analýza (4 dny) a následná 6 denní implementace
35 000,- (dopravné 7,- Kč/km)
Implementace III
rozsáhlá analýza a implementace
smluvní cena (dopravné 7,- Kč/km)
Smluvní dohled nad provozem I
pravidelný dohled nad rutinním provozem
(1 konzultace v měsíci, smlouva na 3 roky)
2 500,-/ měsíc (dopravné 7,- Kč/km)
Smluvní dohled nad provozem II
pravidelný dohled nad rutinním provozem
(2 konzultace v měsíci, smlouva na 3 roky)
5 000,-/ měsíc (dopravné 7,- Kč/km)

Slevy pro rozpočtové a příspěvkové organizace 50 %
Slevy pro občanská sdružení a nevýdělečné organizace  50 %

Při zavádění účetního software na firmě spolupracují i dva auditoři, vykonávající poradenskou činnost ve všech oblastech zpracování dat (např. způsoby oceňování zásob, způsoby účtování nedokončené výroby, sledování vnitropodnikových nákladů a výnosů, rozpouštění režií apod.).

Ing. Jiřina Závišková
jednatelka společnosti


© Ekonomické informační systémy, s. r. o., Tel.: +420 602 757 732, email: jzaviskova@seznam.cz Zpracování stránek: Pavel Krátký, Dalibor Pituch